top of page
Polityka prywatności:

I. Definicje
1. Administrator - Eudokia ARTS Productions Iwona Siemieniuk; adres do kontaktu: biuro@eudokiaarts.pl
2. Strona internetowa – www.eudokiaarts.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony
i komentujący treści.

II. Dane osobowe - zasady przetwarzania
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, czy pozostawianie komentarzy pod postami.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Eudokia ARTS Productions Iwona Siemieniuk.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza komentowania lub subskrypcji przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi na zamieszczony komentarz lub informowania o nowych wpisach.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z zastrzeżeniuem pkt. 9 poniżej.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 8992520556, REGON:

933029040 oraz wix.com sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Pańska 96/83, Warszawa, NIP: 5272871013, REGON: 381771009

w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (dostarczyciel domeny i hostingu).

III. Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (niewielkie informacje tekst owe) przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w
celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnie nia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje, że istnieje możliwość
konfiguracji przeglądarki internetowej, uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika
z zastrzeżeniem, że korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być w takim przypadku utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez funkcje przeglądarki internetowej lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi systemu operacyjnego urządzen ia końcowego Użytkownika.

IV. Inne technologie
Administrator stosuje technologie śledzące działania podejmowane

przez Użytkownika w ramach Strony: kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

bottom of page